Beth rydym yn ei wneud

Ni yw prif elusen cadwraeth bywyd gwyllt Sir Drefaldwyn. Rydym yn gweithio ar y cyd â 45 o Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt ar draws y DU i warchod bywyd gwyllt i bawb.

A wyddoch chi fod yr Ymddiriedolaeth...?

Yn dod â phobl a natur yn agosach at ei gilydd

Ein gweledigaeth yw dod â phobl a natur ynghyd, a sicrhau bod bywyd gwyllt yn ffynnu ar ein tiroedd ac yn ein moroedd. Rydym yn gweithio i sicrhau bod gan bawb gyfle i brofi bywyd gwyllt bob dydd.

Discover upcoming events