Llyn Coed y Dinas

Gwarchodfa Natur Llyn Coed y Dinas yn gynnar yn y gwanwyn

Gwarchodfa Natur Llyn Coed y Dinas yn gynnar yn y gwanwyn © YNM

Cornchwiglod yn hedfan yng Ngwarchodfa Natur Llyn Coed y Dinas

Cornchwiglod yn hedfan yng Ngwarchodfa Natur Llyn Coed y Dinas © Patrick Cheshire

Aderyn y Bwn yn yr eira a’r rhew yng Ngwarchodfa Natur Llyn Coed y Dinas

Aderyn y Bwn yn yr eira a’r rhew yng Ngwarchodfa Natur Llyn Coed y Dinas © YNM

151 o adar
159 o loÿnnod byw a gwyfynod
8 o weision y neidr a mursennod
Gorffwysfan i fywyd gwyllt

Location

Oddi ar ffordd osgoi Y Trallwng
Y Trallwng
Powys
SY21 8RP

OS Map Reference

SJ223052
A static map of Llyn Coed y Dinas

Know before you go

Maint
8 hectares

Pris mynediad

Dim

Manylion parcio

Parcio ym maes parcio'r warchodfa

Llwybrau cerdded

Llwybrau gwastad sydd yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn

Mynediad

Mae pob llwybr a chuddfan yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn

Dogs

Ar dennyn
ni chaniateir cŵn y tu mewn i’r cuddfannau

Facilities

Cuddfannau
Safle picnic

When to visit

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

mis Mawrth i fis Mehefin, mis Awst i fis Hydref

Am dan y warchodfa

Mae’r safle hon wedi’i chreu o’r pwll gro a agorwyd i gael deunyddiau i adeiladu ffordd osgoi Y Trallwng. Mae Llyn Coed y Dinas yn hafan i bob math o fywyd gwyllt. Bydd rhai o’r rhywogaethau yn byw yn y warchodfa trwy gydol y flwyddyn, tra bod eraill dim ond yn ymweld ar adegau penodol y flwyddyn, naill ai i fridio a magu eu hepil, neu i gysgodi rhag tywydd garw y gaeaf. Bydd rhai hefyd yn defnyddio’r warchodfa fel gorffwysfan, gan daro heibio i orffwys a chael pryd o fwyd ar eu ffordd i rywle arall.

Dydych chi byth yn gwybod beth wnewch chi weld yn ystod eich ymweliad â Llyn Coed y Dinas, felly dewch mor aml ag y gallwch. Mae cyfnod mudo’r gwanwyn a’r hydref yn arbennig o gyffrous, gyda siawns dda iawn y bydd rhywbeth anarferol i’w weld. Dros rai gaeafau, mae Aderyn y Bwn ymddiriedus wedi bod yn nythu yn y cyrs yn syth o flaen y guddfan!

Dilynwch y warchodfa hon ar y cyfryngau cymdeithasol #LlynCoedyDinas

Contact us

Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn
Cyswllt ffôn: 01938 555654
Cyswllt e-bost: info@montwt.co.uk