Llwybr Sain Glaslyn a Bugeilyn

Llwybr Sain Glaslyn a Bugeilyn

Walkers enjoying Pumlumon © MWT

Daith ddifyr ac addysgiadol o dirwedd wych ym mynyddoedd gogleddol Cambria, sy'n cynnwys man gwylio godidog Foel Fadian a dau lyn gwahanol iawn, sef Glaslyn a Bugeilyn.

Yn dilyn mae'r llwybr sain gellir dysgu am hanes naturiol a hanes dynol yr ardal, yn ogystal â hanes Prosiect Pumlumon a'r hyn mae Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn yn ei wneud ar hyn o bryd i newid arferion rheoli tir. Bydd y newidiadau hyn yn fuddiol i fywyd gwyllt yr ardal, ac yn cynyddu bioamrywiaeth, a thrwy hynny'n gwneud yr ardal yn fwy deniadol i bawb.

I fanteisio ar y daith cymaint â phosib, dylid lawrlwytho'r mae deg ffeil sain cyn cychwyn ar y daith. Hefyd gellir lawrlwytho map o'r llwybrau a chael cyfarwyddiadau manwl i'w hargraffu. Dylid hefyd darllen a dilyn y canllawiau iechyd a diogelwch sydd isod cyn cychwyn ar eich taith.

A walker enjoying a day out on Pumlumon copyright Montgomeryshire Wildlife Trust

A walker enjoying a day out on Pumlumon © Montgomeryshire Wildlife Trust

Taith manylion

 

Hyd: 6.5 milltir/10.5 km; dylid caniatáu tair i bedair awr, heb gynnwys amser i orffwys.

Graddfa: Cymedrol: tua 825 troedfedd/275m o ddringo, rhywfaint dros dir mynydd agored heb ei farcio; erbyn hyn mae arwyddbyst (melyn) ar yr adran hon. Mae'r gweddill ar draciau neu lwybrau amlwg, gan gynnwys rhan o Lwybr Glyndŵr.

Flowering heather at Glaslyn Nature Reserve copyright Montgomeryshire Wildlife Trust/Tammy Stretton

Flowering heather at Glaslyn Nature Reserve © MWT/Tammy Stretton

Pryd i fynd

 

Gellir cerdded y llwybr sain ar unrhyw adeg, ond yr amser gorau i'w gerdded yw mewn tywydd braf yn y Gwanwyn, Haf neu'r Hydref. Byddem yn argymell i chi edrych ar ragolygon y tywydd, yn enwedig os ydych yn ystyried mynd yn ystod y gaeaf. Mae Llwyfandir Pumlumon yn uchel, ac yn agored iawn, a gall y tywydd newid yn sydyn iawn. Nid yw'n bosib gweld yn bell iawn os oes cymylau isel neu niwl (felly hefyd y golygfeydd!) a pheth digon hawdd fyddai mynd ar goll oni bai eich bod yn gallu defynddio map a chwmpawd. Bydd angen cofio hefyd am oerfel gwynt a churlaw.

Pumlumon walkers at the Wynford Thomas Memorial copyright Montgomeryshire Wildlife Trust

Pumlumon walkers at the Wynford Thomas Memorial © MWT

Sut i gyrraedd y man cychwyn

 

Mae'r llwybr sain yn ddechrau yn y Cofeb Wynford Vaughan-Thomas am SN836959.

O Fachynlleth: dilynwch y Ffordd Fynydd tua Penfforddlas a Llanidloes. Dilynwch y ffordd yma am ryw 8 milltir, gan ddringo'n serth ar y darn olaf. Fe welwch y gofeb ar y dde, ychydig ar ôl croesi grid gwartheg.

O Lanidloes: dilynwch y B4518 i gyfeiriad Penfforddlas a Llanbrynmair. Rhyw filltir a hanner ar ôl Penfforddlas, mae troad i'r chwith tua Dylife a Machynlleth. Hon yw'r Ffordd Fynydd. Dilynwch y ffordd hon am ryw 5 milltir nes gwelwch y gofeb ar eich chwith ar ôl mynd lawr y rhiw serth cyntaf.

Mae rhai lleoedd parcio ar ymyl y ffordd, felly cymerwch ofal wrth barcio os gwelwch yn dda.

There is limited roadside parking, so please park carefully.

Health and Safety on the Mountains

Please remember that the Cambrian Mountains generally, and the Pumlumon area in particular, can be dangerous to explore without appropriate skills, equipment, and preparation. Whilst we have taken care to provide good route-finding information and some of the route is signposted and/or waymarked, it is still possible to get lost in mist or low cloud. Bad weather can develop suddenly in the mountains and you should take appropriate wetgear and wear walking boots. Parts of the trail can be very boggy. The route directions and trail map are intended to supplement, not replace, the use of a large scale ordnance survey map and you are advised to take a compass and learn how to use it if you don’t already know. If you have a GPS finder this can be helpful but is not a substitute for proper map reading and compass work. Over most of the area of the audio trail, there is only sporadic mobile phone reception.

We also advise you to take some food and water with you – there are no facilities for acquiring these en route! For more information on what equipment you should take on mountain walks, head to Mountain Rescue England & Wales website.

Gallwch chi ffrydio'r ffeiliau sain isod. I'w lwytho i lawr, cliciwch ar y bar perthnasol a dewiswch 'Save audio as .. "

01 Cofeb Wynford Vaughan Thomas

02 Pwynt Trig Foel Fadian

03 Owain Glyndŵr

04 Gwarchodfa Natur Glaslyn

05 Llyn yn Glaslyn

06 Ffenestr i'r gorffennol

07 Y Ceunant

08 Y bwystfilod sy’n ffurfio'r tirwedd

09 Fferm Bugeilyn

10 Cau Ffosydd

Rural Development Plan funding logo strip

Cafodd y prosiect hwn gyllid trwy Gynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig