Dewch yn ymddiriedolwr

A allwch chi ein helpu i hyrwyddo bywyd gwyllt yn Sir Drefaldwyn?

 

 

Dewch yn ymddiriedolwr gydag Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn

Autumn at Dolforwyn Woods Nature Reserve © MWT/Tammy Stretton

Ein cenhadaeth

 

 

I feithrin bioamrywiaeth ac ymgysylltu pobl â’u hamgylchedd drwy fod yn hyrwyddwr bywyd gwyllt gweithgar a dylanwadol

Yn fwy amdanom ni

'Monty', male Osprey at the Dyfi © MWT

Rydym amgen ymddiriedolwyr a all weithio gyda ni i wella’r gobaith y gall bywyd gwyllt ffynnu yn sir drefaldwyn.

 

Mae Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn yn dathlu amrywiaeth ac wedi ymrwymo i greu amgylchedd cynhwysol i’r holl weithwyr, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr. Rydym yn croesawu ceisiadau i fod yn ymddiriedolwyr o bob sector o’r gymuned.

Cymwysterau

Yn sicr: mae cyfuniad o amser, ymrwymiad a brwdfrydedd, yn ddelfrydol ond nid yn hanfodol gydag un neu fwy o’r canlynol:

  • Sgiliau cyfrifyddu, marchnata a’r cyfryngau
  • Peth profiad o gynllunio busnes
  • Peth gwybodaeth am gadwraeth bywyd gwyllt neu reoli tir
  • Diddordeb yn yr amgylchedd naturiol
  • Gwybodaeth am yr iaith Gymraeg

A allwch chi ein helpu i wneud mwy?

Am ragor o fanylion neu sgwrs, cysylltwch â:

Bob Williams (Cadeirydd)

Ebost: bob@montwt.co.uk

Ffôn: 01938 555654

Chris Hurrell (Is-gadeirydd)