Coed Pendugwm

Bluebells at Coed Pendugwm copyright Tamasine Stretton

Coed Pendugwm with carpets of bluebells in spring © Tamasine Stretton

Mae’n ddrwg gennym ddatgan bod maes parcio Coed Pendugwm ar gau ar hyn o bryd. Mae llaid trwchus y gall ceir fynd yn sownd ynddo ar y ffordd. Rydym yn gweithio i ddatrys y broblem, ond yn y cyfamser, mae’n bosibl i ymweld â’r warchodfa ar droed. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

92 o ffyngau/cenau
320 o blanhigion
803 o bryfaid
90 o adar a mamaliaid
Coetir hynafol a gwyllt

Location

Pontrobert
Y Trallwng
Powys
SY22 5JF

OS Map Reference

SJ103143
A static map of Coed Pendugwm

Know before you go

Maint
3 hectares

Pris mynediad

Dim

Manylion parcio

Mae’r maes parcio ar gau ar hyn o bryd. Mae llaid trwchus yn y maes parcio sy’n gwneud hi’n debyg iawn y bydd ceir yn mynd yn sownd, Rydym wedi cau’r maes parcio nes inni ddatrys y broblem. Rydym yn ymddiheuro am yr anghyfleustra.

Anifeiliaid pori

Dim

Llwybrau cerdded

Mae’r llwybr wedi’i nodi. Mae’n anwastad ac yn serth mewn mannau, a hefyd yn croesi’r nant dwywaith (pan fo’r nant yn llifeirio, mae’n bosibl na ellir mo’i groesi).

Mynediad

Cysylltwch â’r Ymddiriedolaeth am fanylion hygyrchedd.

Dogs

Ar dennyn

When to visit

Amseroedd agor

Mae’r warchodfa ar agor bob amser ond mae’r maes parcio ar gau ar hyn o bryd.

Amser gorau i ymweld

mis Mawrth i fis Mehefin

Am dan y warchodfa

Mae coed derw digoes mawreddog wedi tyfu yn y gornel dawel hon o Gymru ers dros 400 o flynyddoedd gan ddarparu gorchudd deiliog ar gyfer planhigion ac anifeiliaid a chreu 'coedwig wyllt ' – y math o goetir a fu’n gorchuddio rhannau helaeth o'r wlad ar un adeg. Er ei bod yn ddim ond 3.2 o hectarau, mae'r warchodfa yn rhan o Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) Coed Pendugwm, sydd wedi'i dynodi oherwydd y coed, y planhigion a'r anifeiliaid arbennig sy'n byw yma, gan gynnwys y pathew.

Nid oes dim byd gwell na choetir llydanddail yn y gwanwyn, yn llawn blodau'r coetir lliwgar a sŵn yr adar yn canu yn llenwi'r awyr. Mae Coed Pendugwm yn lle gwych i wylio Gwybedogion Brith yn prysur fagu eu cywion uwchben carped o Glychau'r Gog.

 

Dilynwch y warchodfa ar y cyfryngau cymdeithasol #CoedPendugwm

Contact us

Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn
Cyswllt ffôn: 01938 555654
Cyswllt e-bost: info@montwt.co.uk

Dynodiad amgylcheddol

Site of Special Scientific Interest (SSSI)