Ymunwch â ni

Ymunwch ag Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn

Pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) adult male in woodland, Wales, UK - Mark Hamblin/2020VISION

2,000 + o aelodau
18 Reserves
digwyddiadau sydd i ddod
300 + o wirfoddolwyr

Important temporary changes to our membership service

 

Due to the ongoing Corvid-19 situation, MWT has had to furlough several of its staff; we are trying to maintain our services the best we can with a very limited team working from home.  During this time, we will not be able to process membership renewals and joining applications in the usual way. New member packs and membership cards will be sent out as soon as we are able to return to the office. Gift memberships are not currently available.

Now, more than ever, we are relying on the generosity of our supporters to help us protect and promote the wildlife of Montgomeryshire. Your membership is greatly appreciated and we ask you to bear with us through this challenging time – thank you.

Caru Sir Drefaldwyn? Wrth eich bodd gyda bywyd gwyllt? Cefnogwch Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Maldwyn!

Mae angen ein help ni ar fywyd gwyllt Sir Drefaldwyn. Mae aelodau’n hollbwysig i waith yr Ymddiriedolaeth. Wrth ymaelodi â ni, byddwch chi’n cyfrannu’n uniongyrchol at ein gwaith cadwraeth bywyd gwyllt. Nid oes modd inni weithio heb eich cefnogaeth chi.

MWT membership pack

Rhesymau dros ymaelodi â ni:

 

Pecyn croeso sy’n cynnwys cylchgronau ag erthyglau diddorol a chanllawiau lliw llawn i’n gwarchodfeydd natur

Cyfleoedd gwirfoddoli i helpu gwarchod bywyd gwyllt

Mynediad i bob un o’n 18 o warchodfeydd natur

Digwyddiadau, sgyrsiau a theithiau bywyd gwyllt

Helpu sicrhau dyfodol i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt yn eich ardal leol

Costau

Mae aelodaeth yn costio lleiafswm o £2.25 y mis. Cewch warchod bywyd gwyllt am bris paned!

Opsiynau Aelodaeth

Sut gallwch chi ymaelodi

Ymaelodwch ar-lein nawr wrth ddewis yr opsiwn gorau uchod ar eich cyfer chi. Ffoniwch ein swyddfa ar 01938 555654. Os hoffech dalu â siec neu drwy ddebyd uniongyrchol, mae croeso ichi argraffu’r ffurflen aelodaeth isod a’i phostio i:

Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn
Tŷ Lôn Parc
Stryd Fawr
Y Trallwng
Powys
SY21 7JP

Ffurflen aelodaeth

Sandy Scott MWT

Oes angen rhagor o gymorth arnoch?

Cysylltwch â Sandy Scott, ein Swyddog Aelodaeth, 9am i 5pm Dydd Llun i Ddydd Mercher neu e-bostiwch:  sandy@montwt.co.uk