Ymunwch â ni

Ymunwch ag Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn

Pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) adult male in woodland, Wales, UK - Mark Hamblin/2020VISION

2,000 + o aelodau
18 Reserves
digwyddiadau sydd i ddod
300 + o wirfoddolwyr

Caru Sir Drefaldwyn? Wrth eich bodd gyda bywyd gwyllt? Cefnogwch Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Maldwyn!

Mae angen ein help ni ar fywyd gwyllt Sir Drefaldwyn. Mae aelodau’n hollbwysig i waith yr Ymddiriedolaeth. Wrth ymaelodi â ni, byddwch chi’n cyfrannu’n uniongyrchol at ein gwaith cadwraeth bywyd gwyllt. Nid oes modd inni weithio heb eich cefnogaeth chi.

MWT membership pack

Rhesymau dros ymaelodi â ni:

 

Pecyn croeso sy’n cynnwys cylchgronau ag erthyglau diddorol a chanllawiau lliw llawn i’n gwarchodfeydd natur

Cyfleoedd gwirfoddoli i helpu gwarchod bywyd gwyllt

Mynediad i bob un o’n 18 o warchodfeydd natur

Digwyddiadau, sgyrsiau a theithiau bywyd gwyllt

Helpu sicrhau dyfodol i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt yn eich ardal leol

Costau

Mae aelodaeth yn costio lleiafswm o £2.25 y mis. Cewch warchod bywyd gwyllt am bris paned!

Opsiynau Aelodaeth

Sut gallwch chi ymaelodi

Ymaelodwch ar-lein nawr wrth ddewis yr opsiwn gorau uchod ar eich cyfer chi. Ffoniwch ein swyddfa ar 01938 555654. Os hoffech dalu â siec neu drwy ddebyd uniongyrchol, mae croeso ichi argraffu’r ffurflen aelodaeth isod a’i phostio i:

Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn
Tŷ Lôn Parc
Stryd Fawr
Y Trallwng
Powys
SY21 7JP

Ffurflen aelodaeth

Sandy Scott MWT

Oes angen rhagor o gymorth arnoch?

Cysylltwch â Sandy Scott, ein Swyddog Aelodaeth, 9am i 5pm Dydd Llun i Ddydd Mercher neu e-bostiwch:  sandy@montwt.co.uk