Cadewch rodd yn eich ewyllys

Cadewch rodd yn eich ewyllys

Large Red Damselfly © David Chamberlain

Beth yw eich eiliad bywyd gwyllt arbennig chi? Y cyffro o weld llwynog ar y llwybr o'ch blaen nad yw wedi eich gweld chi... harddwch clychau'r gog wedi'u dal yng ngolau'r haul trwy'r coed sy'n crogi drosodd... neu weld eich wyrion yn darganfod fuwch goch gota am y tro cyntaf? Fel prif gorff cadwraeth Maldwyn, mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithio i sicrhau bod yr eiliadau bywyd gwyllt arbennig hynny yma i aros, ond mae angen eich help chi i wneud hyn.

 

Cofiwch... gallai pob rhodd, bach neu fawr, wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Gallai gadael rhodd i'r Ymddiriedolaeth yn eich Ewyllys ein helpu i wneud gwaith hanfodol i ymgysylltu â phobl ifanc er mwyn ysbrydoli eu diddordeb mewn bywyd gwyllt; prynu a rheoli gwarchodfeydd i ddiogelu cynefinoedd a rhywogaethau pwysig; a lobïo ar ran bywyd gwyllt ar lefel leol a chenedlaethol.

Eich dewis

Gallwch ddewis y math o rodd yr hoffech ei adael yn eich Ewyllys:

  • Swm o arian
  • Rhan o'ch stad
  • Rhodd benodol (e.e. lluniau, tir)
  • Rhodd er cof (e.e. rhodd yn lle blodau)

Os penderfynwch adael rhodd yn eich Ewyllys i Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn, rhowch wybod i ni - bydd hyn yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol ac nid yw'n rhwymol mewn unrhyw ffordd.

Beth i'w wneud nesaf?

Os hoffech siarad ag un o'n staff am adael rhodd neu os hoffech fwy o wybodaeth, ffoniwch ar 01938 555654 neu anfon e-bost i info@montwt.co.uk.