Gwarchodfa Natur Llanymynech Rocks  - golygfa yn y gwanwyn © YNM

Gwarchodfa Natur Llanymynech Rocks  - golygfa yn y gwanwyn © YNM

Tegeirianau yng Ngwarchodfa Natur Llanymynech Rocks © YNM

Tegeirianau yng Ngwarchodfa Natur Llanymynech Rocks © YNM

Pâr o loÿnnod byw Gwibwyr Brith yng Ngwarchodfa Natur Llanymynech Rocks © YNM

Pâr o loÿnnod byw Gwibwyr Brith yng Ngwarchodfa Natur Llanymynech Rocks © YNM

Ffwng yr hydref yng Ngwarchodfa Natur Llanymynech Rocks © YNM/Tamasine Stretton

Ffwng yr hydref yng Ngwarchodfa Natur Llanymynech Rocks © YNM/Tamasine Stretton

92 o ffyngau/cennau
416 o blanhigion fasgwlar
33 o loÿnnod byw
46 o adar
Trysor gwneud

Lleoliad

Rhwng Llanymynech a Phant
Llanymynech
Powys
SY22 6HD

OS Map Reference

SJ262216
A static map of Llanymynech Rocks

Gwybod cyn i chi fynd

Maint
12 hectares

Pris mynediad

Dim

Manylion parcio

Parcio ym maes parcio Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig oddi ar Underhill Lane

Anifeiliaid pori

Defaid

Llwybrau cerdded

Tir anwastad a bryniog

Mynediad

Tir anwastad iawn. Cysylltwch â’r Ymddiriedolaeth i gael manylion ar fynediad i bobl anabl

Cŵn

Ar dennyn

Pryd i ymweld

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

Mis Ebrill i fis Awst

Am dan y warchodfa

Mae’r warchodfa hon wedi’i lleoli ar ben deheuol y cerrig brig calchfaen carbonifferaidd sy’n ymestyn o Ynys Môn a’r Gogarth yn Llandudno, ac mae ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Bu’r safle yn chwarel carreg galch brysur o ddechrau’r 19 ganrif tan ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, ond ers hynny mae natur wedi’i hailfeddiannu. Er bod Creigiau Llanymynech yn ysblennydd ar bob adeg o’r flwyddyn, mae’r safle ar ei mwyaf lliwgar a bywiog yn ystod y gwanwyn a’r haf!

Dilynwch y warchodfa hon ar y cyfryngau cymdeithasol #LlanymynechRocks

Cysylltwch â ni

Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn
Cyswllt ffôn: 01938 555654
Cyswllt e-bost: info@montwt.co.uk

Dynodiad amgylcheddol

Site of Special Scientific Interest (SSSI)