Llanymynech Rocks

Gwarchodfa Natur Llanymynech Rocks  - golygfa yn y gwanwyn © YNM

Gwarchodfa Natur Llanymynech Rocks  - golygfa yn y gwanwyn © YNM

Tegeirianau yng Ngwarchodfa Natur Llanymynech Rocks © YNM

Tegeirianau yng Ngwarchodfa Natur Llanymynech Rocks © YNM

Pâr o loÿnnod byw Gwibwyr Brith yng Ngwarchodfa Natur Llanymynech Rocks © YNM

Pâr o loÿnnod byw Gwibwyr Brith yng Ngwarchodfa Natur Llanymynech Rocks © YNM

Ffwng yr hydref yng Ngwarchodfa Natur Llanymynech Rocks © YNM/Tamasine Stretton

Ffwng yr hydref yng Ngwarchodfa Natur Llanymynech Rocks © YNM/Tamasine Stretton

92 o ffyngau/cennau
416 o blanhigion fasgwlar
33 o loÿnnod byw
46 o adar
Trysor gwneud

Location

Rhwng Llanymynech a Phant
Llanymynech
Powys
SY22 6HD

OS Map Reference

SJ262216
A static map of Llanymynech Rocks

Know before you go

Maint
12 hectares

Pris mynediad

Dim

Manylion parcio

Parcio ym maes parcio Ymddiriedolaeth Natur Sir Amwythig oddi ar Underhill Lane

Anifeiliaid pori

Defaid

Llwybrau cerdded

Tir anwastad a bryniog

Mynediad

Tir anwastad iawn. Cysylltwch â’r Ymddiriedolaeth i gael manylion ar fynediad i bobl anabl

Dogs

Ar dennyn

When to visit

Amseroedd agor

Ar agor bob amser

Amser gorau i ymweld

Mis Ebrill i fis Awst

Am dan y warchodfa

Mae’r warchodfa hon wedi’i lleoli ar ben deheuol y cerrig brig calchfaen carbonifferaidd sy’n ymestyn o Ynys Môn a’r Gogarth yn Llandudno, ac mae ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Bu’r safle yn chwarel carreg galch brysur o ddechrau’r 19 ganrif tan ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf, ond ers hynny mae natur wedi’i hailfeddiannu. Er bod Creigiau Llanymynech yn ysblennydd ar bob adeg o’r flwyddyn, mae’r safle ar ei mwyaf lliwgar a bywiog yn ystod y gwanwyn a’r haf!

Dilynwch y warchodfa hon ar y cyfryngau cymdeithasol #LlanymynechRocks

Contact us

Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn
Cyswllt ffôn: 01938 555654
Cyswllt e-bost: info@montwt.co.uk

Dynodiad amgylcheddol

Site of Special Scientific Interest (SSSI)