Bywyd Gwyllt

Bywyd Gwyllt

Bywyd Gwyllt yn Sir Drefaldwyn

Mae tirwedd amrywiol Sir Drefaldwyn yn dal i gynnig ystod eang o gynefinoedd sy'n gartref i amryfal rywogaethau. Ceir gwastadeddau afonydd yn nwyrain y sir. Ceir mynyddoedd uchel a bryniau digysgod yn y gogledd a’r gorllewin a cheir bryniau tonnog gyda dyffrynnoedd afonydd rhyngddynt mewn mannau eraill. Dewch o hyd i rywogaeth yn y blwch chwilio uwchben neu sgroliwch i lawr i ddarganfod rhagor.

52 o famaliaid
252 o adar
32 o loÿnnod byw
1,089 o blanhigion

Rhywogaethau Eiconig Sir Drefaldwyn