Gwrachen y lludw

Common Woodlouse

Common Woodlouse ©northeastwildlife.co.uk

Gwrachen y lludw

Enw gwyddonol: Oniscus asellus
Pe baech chi’n codi carreg yn yr ardd, gobeithio y byddech chi’n dod o hyd i lawer o wrachod y lludw. Mae gan y trychfilod gwydn yma arfogaeth fewnol ac maen nhw’n hoffi cuddio mewn llecynnau cynnes a llaith fel tomenni compost.

Species information

Ystadegau

Hyd: 1.4cm

Statws cadwraethol

Cyffredin.

Pryd i'w gweld

Ionawr i Rhagfyr

Ynghylch

Mae’r trychfilod gwydn yma i’w gweld yn cysgodi o dan gerrig yn yr ardd neu’n cuddio mewn tomenni compost, lle maen nhw’n osgoi sychu mewn tywydd poeth. Mae gwrachod y lludw’n bwysig am eu gallu i fwydo oddi ar blanhigion a chreaduriaid marw, gan ailgylchu maethynnau hanfodol. Mae 30 o rywogaethau o wrachod y lludw yn y DU, mewn lliwiau amrywiol, o frown a llwyd i binc!

Sut i'w hadnabod

Mae gan wrachen y lludw ‘arfwisg’ sgleiniog, llwyd (sgerbwd allanol sy’n cynnwys segmentau neu 'blatiau') gyda darnau melyn ac ymylon llwyd goleuach.

Dosbarthiad

Eang

Roeddech chi yn gwybod?

Cramenogion y tir yw gwrachod y lludw, nid pryfed, felly maen nhw’n perthyn yn agosach i grancod a berdys.

Sut y gall bobl helpu

Our gardens are a vital resource for wildlife, providing corridors of green space between open countryside, allowing species to move about. In fact, the UK's gardens provide more space for nature than all the National Nature Reserves put together. So why not try planting native plants and trees to entice birds, mammals and invertebrates into your backyard? To find out more about encouraging wildlife into your garden, visit our Wild About Gardens website: a joint initiative with the RHS, there's plenty of facts and tips to get you started.