Bluebells in Deri Woods copyright MWT

Bluebells in full bloom in Deri Woods © MWT

Digwyddiad Canmlwyddiant Coedwig Deri

Lleoliad: Deri Woods, by B4385 , Llanfair Caereinion, Powys, SY21 0ED
Dathliad o'r 100 mlynedd ers rhoddwyd Coedwig Deri yn Llanfair Caereinion i'r gymuned i bawb ei

Manylion y digwyddiad

Pwynt cyfarfod

Cyfarfod yn yr Hen Dŷ Pwmp

Dyddiad

Time
11:00yb to 3:00yp
A static map of Digwyddiad Canmlwyddiant Coedwig Deri

Ynglŷn â'r digwyddiad

Ymunwch â ni am deithiau dywysedig, adrodd straeon, coedwriaeth ymarferol diogel i'r teulu, gweithgareddau celf a heriau helfa drysor Taliesin a'r cwbl dan arweiniad gwirfoddolwyr.

Gwisgwch yn addas i'r tywydd, gan gynnwys esgidiau cadarn.

Archebu

Pris / rhodd

Am ddim. Croesewir rhoddion.

Gwybodaeth archebu ychwanegol

Nid oes angen archebu

Yn addas ar gyfer

Teuluoedd

Gwybod cyn i chi fynd

Cŵn

Ar plwm

Symudedd

Addas ar gyfer pobl â symudedd cyfyngedig

Mynediad i gadeiriau olwyn

Cysylltwch â'r trefnydd

Beth i'w ddod

Gwisgwch yn addas i'r tywydd, gan gynnwys esgidiau cadarn.

Cysylltwch â ni

Dan Hodgkiss
Rhif Cyswllt: 01938 555654
Cysylltu e-bost: dan@montwt.co.uk