Badger

©Mark Davison

Badger scratching

©Elliot Neep

Mochyn daear Ewropeaidd

Enw gwyddonol: Meles meles
Y mochyn daear yw’r ysglyfaethwr tir mwyaf yn y DU ac mae’n un o rywogaethau enwocaf Prydain. Mae’n enwog am ei streipiau du a gwyn a’i gorff cryf, ac mae’n defnyddio ei bawennau blaen cryf i gloddio am fwyd ac i berffeithio ei dyllau, o’r enw ‘daear’.

Gwybodaeth am rywogaethau

Ystadegau

Hyd: 75-100 cm
Cynffon: 15 cm
Pwysau: 8-12 kg
Yn byw ar gyfartaledd am: 5-8 mlynedd

Statws cadwraethol

Mae’n cael ei warchod yn y DU o dan Ddeddf Moch Daear, 1992, a Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad, 1981.

Pryd i'w gweld

Ionawr i Rhagfyr

Ynghylch

Mae’r mochyn daear a’i streipiau du a gwyn yn rhywogaeth enwog yn y DU. Dyma ein ysglyfaethwr tir mwyaf ac mae’n bwydo ar famaliaid bach, wyau adar, pryfed genwair, ffrwythau a phlanhigion. Mae moch daear yn byw mewn grwpiau teuluol mawr mewn tyllau o dan y ddaear o’r enw ‘daear’. Byddwch yn gwybod os oes moch daear yn byw mewn daear oherwydd mae fel rheol yn dalcus iawn gyda drysau glân wedi’u marcio gyda phentyrrau o wely (gwair a dail) wedi’i ddefnyddio. Hefyd bydd tomen ddrewllyd iawn yn ymyl, sy’n cael ei defnyddio gan y moch daear fel toiled! Mae gan y mochyn daear bawennau blaen cryf ac mae’n eu defnyddio i gloddio am fwyd. Mae’r cenawon yn cael eu geni ym misoedd Ionawr neu Chwefror ond yn treulio’r misoedd cyntaf o dan y ddaear, cyn dod allan yn y gwanwyn pan mae’n gynhesach.

Sut i'w hadnabod

Anifail unigryw, mae’r mochyn daear yn fawr a llwyd, gyda chynffon fer, fflwfflyd, bol a phawennau duon, a wyneb streipiog du a gwyn.

Dosbarthiad

I’w weld ledled Cymru, Lloegr a’r Alban (ac eithrio’r gogledd pellaf) a Gogledd Iwerddon. Absennol o ynysoedd yr Alban, Ynys Manaw, Ynysoedd Sili ac Ynysoedd y Sianel.

Roeddech chi yn gwybod?

Mae moch daear yn gallu bwyta cannoedd o bryfed genwair bob nos! Hefyd dyma un o’r unig ysglyfaethwyr ar ddraenogod – mae eu croen trwchus a’u hewinedd hir yn eu helpu i fynd heibio’r pigau cas. Os oes prinder bwyd, bydd moch daear yn chwilio am fwyd yn ystod y dydd yn ogystal â’r nos. Os oes moch daear yn eich ardal chi, gallwch eu denu i’ch gardd drwy adael pysgnau allan iddyn nhw – byrbryd blasus i’n ffrindiau streipiog.

How people can help

The Wildlife Trusts believe that the scientific evidence available does not support a cull (it would not decrease incidences of bTB transmission from badgers to cattle, but would simply disperse badger populations to the detriment of the countryside). Instead, we are urging for vaccinations against bTB to be the way forward. You can help by supporting The Wildlife Trusts and our campaign - from becoming a member, to contacting your local MP, there are lots of ways you can get involved.