Roundton Hill National Nature Reserve

Roundton Hill National Nature Reserve © MWT/Tamasine Stretton

Bioblitz yn Roundton

Location:
Helpwch ni i ddysgu mwy am y planhigion a'r anifeiliad sy'n ymgartrefu yn Roundton Hill

Manylion y digwyddiad

Pwynt cyfarfod

Maes parcio

Dyddiad

Amser
10:00yb to 4:00yp
A static map of Bioblitz yn Roundton

Ynglŷn â'r digwyddiad

Gyda chymorth gan arbenigwyr lleol, ein nod yw cofnodi cymaint o fywyd gwyllt ag y gallwn yn ystod y digwyddiad. Cyfle gwych i ddysgu sut i adnabod rhywogaethau, croeso i bob gallu, gan gynnwys dechreuwyr llwyr. 

Cyfarfod ym maes parcio'r warchodfa.  Gwisgwch yn addas i'r tywydd, gan gynnwys esgidiau cadarn.  Rhaid i blant gael cwmni oedolyn. 

Gwybod cyn i chi fynd

Symudedd

Cysylltwch â'r trefnydd

Mynediad i gadeiriau olwyn

Cysylltwch â'r trefnydd

Beth i'w ddod

Gwisgwch yn addas i'r tywydd, gan gynnwys esgidiau cadarn

Cysylltwch â ni

Dan Hodgkiss
Rhif Cyswllt: 01938 555654
Cysylltu e-bost: dan@montwt.co.uk