People enjoying an event at Severn Farm Pond copyright Montgomeryshire Wildlife Trust

Visitors enjoying an event at Severn Farm Pond © Montgomeryshire Wildlife Trust

Digwyddiad Dathlu Gwerddon Gelf

Location:
Gwerddon Gelf - dathliad o bobl, bywyd gwyllt a'r celfyddydau

Manylion y digwyddiad

Dyddiad

Amser
11:00yb i 3:00yp
A static map of Digwyddiad Dathlu Gwerddon Gelf

Ynglŷn â'r digwyddiad

Ymunwch â ni am ddigwyddiad yn llawn hwyl i'r teulu sy'n arddangos gwaith y prosiect Gwerddon Gelf.

Lluniaeth ar gael - beth am ddod â phicnic gyda chi?  Gwisgwch yn addas i'r tywydd.  Rhaid i blant gael cwmni oedolyn.  Mynediad am ddim ond croesewir rhoddion. 

Gwybod cyn i chi fynd

Cŵn

Ni chaniateir cŵn

Symudedd

Ydy

Mynediad i gadeiriau olwyn

Ydy

Dolen glywedol

Nac oes

Beth i'w ddod

Gwisgwch yn addas i'r tywydd

Facilities

Ardal Picnic

Cysylltwch â ni

Mel Chandler
Rhif Cyswllt: 01938 555654
Cysylltu e-bost: mel@montwt.co.uk