Safleoedd Bywyd Gwyllt

Beth yw Safleoedd Bywyd Gwyllt?

Safleoedd Bywyd Gwyllt yw'r mannau pwysicaf i natur y tu allan i ardaloedd dan warchodaeth megis Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Teimlir yn gyffredinol bod cefn gwlad cyfoethog mewn bywyd gwyllt yn dda er lles pobl Cymru heddiw ac i'r dyfodol. Mae llawer o'n llochesau bywyd gwyllt eisoes wedi diflannu, gan fynd a phlanhigion ac anifeiliaid arferai fod yn rhai cyffredin i'w canlyn.

Mae gan y rhan fwyaf o ffermydd ac eiddo yn y wlad ardaloedd a werthfawrogir am eu bywyd gwyllt; cae lle mae cornchwiglod yn nythu ac yn magu eu cywion neu glawdd llawn blodau a gloÿnnod byw yn yr haf. Gall safleoedd ger ardaloedd trefol fod yn bwysig hyd yn oed, gan eu bod yn rhoi llwybr i'r dref i fywyd gwyllt.

Mae ardaloedd lle mae bywyd gwyllt yn ffynnu yn bwysig iawn, ac mae Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt ledled Cymru'n galw'r ardaloedd arbennig hyn yn Safleodd Bywyd Gwyllt.

Safleoedd Bywyd Gwyllt yw'r mannau pwysicaf i natur y tu allan i ardaloedd dan warchodaeth megis Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Mae gan Sir Drefaldwyn 37 Safleoedd Bywyd Gwyllt Lleol. 21 arall yn cael eu cynnig.

Safleoedd Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn eu harolygu ddiwethaf rhwng 2006 a 2010.