Black Throated Diver copyright Mark Hamblin/2020VISION

Black-throated diver (Gavia arctica) adult on loch, Scotland, UK - Mark Hamblin/2020VISION

Sgwrs Grŵp Adar

Lleoliad: Welshpool Methodist Hall, 13 High St, Welshpool, Powys, SY21 7JP
'Momentau Adar Cofiadwy' efo Jim Almond

Manylion y digwyddiad

Dyddiad

Time
7:30yp
Grwp lleol
A static map of Sgwrs Grŵp Adar

Archebu

Pris / rhodd

£2.50, yn cynnwys te/coffi.

Gwybodaeth archebu ychwanegol

Nid oes angen archebu. Croeso i bawb - does dim angen gwybodaeth flaenorol am adar.

Yn addas ar gyfer

Arbenigwyr, Dechreuwyr

Gwybod cyn i chi fynd

Symudedd

Addas ar gyfer pobl â symudedd cyfyngedig

Mynediad i gadeiriau olwyn

Yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Cysylltwch â ni

Len Lewis
Rhif Cyswllt: 01938 552023
Cysylltu e-bost: lenlewis17@gmail.com