A pretty patch of nettles

A pretty patch of nettles

Diwrnod Dathlu Danadl Poethion

Location:
Diwrnod dathlu danadl poethion!

Manylion y digwyddiad

Pwynt cyfarfod

Ardal Addysgu

Dyddiad

Amser
10:00yb to 2:00yp
A static map of Diwrnod Dathlu Danadl Poethion

Ynglŷn â'r digwyddiad

Ymunwch â Chyfeillion Severn Farm Pond ar gyfer eu Dathliadau Danadl Poethion ac i ddysgu sut gellir defnyddio danadl poethion fel bwyd a meddyginiaeth, yn ogystal â'u pwysigrwydd i bob math o fywyd gwyllt.

Lluniaeth ar gael. Mynediad £1. Gwisgwch yn addas i'r tywydd. Rhaid i blant gael cwmni oedolyn.

Archebu

Pris / rhodd

£1

Gwybodaeth archebu ychwanegol

Nid oes angen archebu

Gwybod cyn i chi fynd

Symudedd

Addas ar gyfer pobl â symudedd cyfyngedig

Mynediad i gadeiriau olwyn

Yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

Beth i'w ddod

Gwisgwch yn addas i'r tywydd

Facilities

Toiledau
Ardal Picnic

Cysylltwch â ni

Matt Clark
Rhif Cyswllt: 07794 867444