Living Landscapes

Perlau Gwerthfawr; dyfodol gwell?

Saturday 1st September 2018

Y glöyn byw Brith Perlog, Ymddiriedolaeth Natur MaldwynY glöyn byw Brith Perlog, Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn

Yn dilyn llwyddiant apêl Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn i achub y glöyn byw Brith Perlog fis Rhagfyr y llynedd - ‘Brith Perlog - Gobaith Newydd’ - mae gwaith cynefin amserol a thywydd da'r Gwanwyn wedi helpu i sicrhau cynnydd mewn niferoedd yn y mwyafrif o safleoedd. Nawr ein bod wedi gallu sicrhau mwy o gyllid, a fydd y dyfodol yn well i’r rhywogaeth brin hon sydd o dan fygythiad?

Tagged with: Living Landscapes, Species, PBF