Llwybr Sain Glaslyn a Bugeilyn

Daith ddifyr ac addysgiadol o dirwedd wych ym mynyddoedd gogleddol Cambria, sy'n cynnwys man gwylio godidog Foel Fadian a dau lyn gwahanol iawn, sef Glaslyn a Bugeilyn.

Yn dilyn mae'r llwybr sain gellir dysgu am hanes naturiol a hanes dynol yr ardal, yn ogystal â hanes Prosiect Pumlumon a'r hyn mae Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn yn ei wneud ar hyn o bryd i newid arferion rheoli tir. Bydd y newidiadau hyn yn fuddiol i fywyd gwyllt yr ardal, ac yn cynyddu bioamrywiaeth, a thrwy hynny'n gwneud yr ardal yn fwy deniadol i bawb.

I fanteisio ar y daith cymaint â phosib, dylid lawrlwytho'r mae deg ffeil sain cyn cychwyn ar y daith. Hefyd gellir lawrlwytho map o'r llwybrau a chael cyfarwyddiadau manwl i'w hargraffu. Dylid hefyd darllen a dilyn y canllawiau iechyd a diogelwch sydd isod cyn cychwyn ar eich taith.

Downloads

FilenameFile size
Map o'r llwybrau750.74 KB
Cyfarwyddiadau llwybr manwl31.5 KB
1 Cofeb Wynford Vaughan-Thomas2.32 MB
2 Pwynt Trig Foel Fadian2.32 MB
3 Owain Glyndwr1.53 MB
4 Gwarchodfa Glaslyn2 MB
5 Llyn yn Glaslyn1.57 MB
6 Ffenestri i’r gorfennol1.63 MB
7 Y Ceunant1.93 MB
8 Y Bwystfilod sy’n ffurfio’r tirwedd1.93 MB
9 Fferm Bugeilyn2.44 MB
10 Cau Ffosydd2.11 MB

Taith manylion:

Hyd: 6.5 milltir/10.5 km; dylid caniatáu tair i bedair awr, heb gynnwys amser i orffwys.

Graddfa: Cymedrol: tua 825 troedfedd/275m o ddringo, rhywfaint dros dir mynydd agored heb ei farcio; erbyn hyn mae arwyddbyst (melyn) ar yr adran hon. Mae'r gweddill ar draciau neu lwybrau amlwg, gan gynnwys rhan o Lwybr Glyndŵr.

Cerddwr archwilio Pumlumon

Pryd i fynd:

Grug blodeuol yng Ngwarchodfa Natur Glaslyn

Gellir cerdded y llwybr sain ar unrhyw adeg, ond yr amser gorau i'w gerdded yw mewn tywydd braf yn y Gwanwyn, Haf neu'r Hydref. Byddem yn argymell i chi edrych ar ragolygon y tywydd, yn enwedig os ydych yn ystyried mynd yn ystod y gaeaf. Mae Llwyfandir Pumlumon yn uchel, ac yn agored iawn, a gall y tywydd newid yn sydyn iawn. Nid yw'n bosib gweld yn bell iawn os oes cymylau isel neu niwl (felly hefyd y golygfeydd!) a pheth digon hawdd fyddai mynd ar goll oni bai eich bod yn gallu defynddio map a chwmpawd. Bydd angen cofio hefyd am oerfel gwynt a churlaw.

Sut i gyrraedd y man cychwyn:

Mae'r llwybr sain yn ddechrau yn y Cofeb Wynford Vaughan-Thomas am SN836959.

Mae cerddwyr yn mwynhau'r olygfa o gofeb Wynford Vaughan-Thomas

O Fachynlleth: dilynwch y Ffordd Fynydd tua Penfforddlas a Llanidloes. Dilynwch y ffordd yma am ryw 8 milltir, gan ddringo'n serth ar y darn olaf. Fe welwch y gofeb ar y dde, ychydig ar ôl croesi grid gwartheg.

O Lanidloes: dilynwch y B4518 i gyfeiriad Penfforddlas a Llanbrynmair. Rhyw filltir a hanner ar ôl Penfforddlas, mae troad i'r chwith tua Dylife a Machynlleth. Hon yw'r Ffordd Fynydd. Dilynwch y ffordd hon am ryw 5 milltir nes gwelwch y gofeb ar eich chwith ar ôl mynd lawr y rhiw serth cyntaf.

Mae rhai lleoedd parcio ar ymyl y ffordd, felly cymerwch ofal wrth barcio os gwelwch yn dda.

Health and Safety on the Mountains

Please remember that the Cambrian Mountains generally, and the Pumlumon area in particular, can be dangerous to explore without appropriate skills, equipment, and preparation. Whilst we have taken care to provide good route-finding information and some of the route is signposted and/or waymarked, it is still possible to get lost in mist or low cloud. Bad weather can develop suddenly in the mountains and you should take appropriate wetgear and wear walking boots. Parts of the trail can be very boggy. The route directions and trail map are intended to supplement, not replace, the use of a large scale ordnance survey map and you are advised to take a compass and learn how to use it if you don’t already know. If you have a GPS finder this can be helpful but is not a substitute for proper map reading and compass work. Over most of the area of the audio trail, there is only sporadic mobile phone reception.

We also advise you to take some food and water with you – there are no facilities for acquiring these en route! For more information on what equipment you should take on mountain walks, head to Mountain Rescue England & Wales website.