Gwirfoddolwch gyda ni

Gwirfoddolwch gyda ni i gwrdd â phobl newydd, datblygu sgiliau newydd, ennill profiad gwerthfawr a bod o fudd i'r bywyd gwyllt yn Sir Drefaldwyn.

Fel gwirfoddolwr, byddwch yn gallu:

  • Ymunwch â rhwydwaith o dros 400 o bobl wedi ymrwymo i sicrhau dyfodol bywyd gwyllt lleol
  • Cyfrannu at ein prosiectau wrth gael hwyl, cwrdd â ffrindiau newydd a dysgu sgiliau newydd
  • Dewis o amrywiaeth eang o gyfleoedd, o waith ymarferol ar y gwarchodfeydd i waith swyddfa
  • Cadw'n heini a gweithio ar gyflymder sy'n addas i chi

Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr, mae gennym gyfleoedd ar bob lefel a byddwn yn darparu arweiniad a hyfforddiant perthnasol lle bo angen. Bydd yr holl offer a chyfarpar yn cael ei ddarparu.

Os hoffech chi gefnogi eich bywyd gwyllt lleol, cysylltwch â ni i ymuno â'r tîm. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch ni ar 01938 555654 neu ebost info@montwt.co.uk.

Sut i wirfoddoli

Mae gennym nifer o gyfleoedd gwahanol ar gael; edrychwch flychau isod.

Yn aml mae gennym rolau eraill ar gael sy'n amrywio yn ôl y tymor neu'r galw ac ati. Cysylltwch â ni os oes gennych sgiliau neu brofiad a gredwch a allai gefnogi ein gwaith.

Downloads

FilenameFile size
cyfleoedd gwirfoddoli1.07 MB

Grwpiau Gwaith

Cynhelir grwpiau gwaith bob dydd Mercher i wneud gwaith ymarferol ar ein gwarchodfeydd.

Cofnodwyr Bywyd Gwyllt

Efallai bod gennych ddiddordeb mewn helpu i gynnal arolygon. Rydym yn darparu cefnogaeth i'r gwirfoddolwyr newydd i gyd a bydd angen lefelau amrywiol o wybodaeth, o'r dechreuwr i'r arbenigwr.

Gwirfoddolwyr swyddfa

Cefnogwch ni trwy ateb ymholiadau am fywyd gwyllt, pacio'r hyn rydym yn ei anfon drwy'r post neu gofnodi data.

Cefnogaeth ar y gwarchodfeydd

Mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd yng ngwarchodfa natur Cors Dyfi (ein safle lle mae gwalch y pysgod yn magu), gan gynnwys y cyfle i ymgysylltu ag ymwelwyr i rannu eich gwybodaeth a'ch brwdfrydedd ynghylch bywyd gwyllt.

Digwyddiadau

Helpwch ni i drefnu teithiau cerdded, sgyrsiau a digwyddiadau a gynhelir drwy'r flwyddyn.